Bronka TU S. A. Bronka Latvijas filiāle ziņu un paziņojumu plašsaziņas līdzekļiem.


Ja jūs vēlaties sazināties ar uzņēmuma vadību, saņemt komentārus vai atbildes uz jūsu jautājumiem, lūdzu, nosūtiet e-pastu: press@Bronka.lv vai zvaniet
+371 27766006.